Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX)

En el grau superior de ASIX es cursaran el següents mòduls: 

Mòdul 1

Implantació de Sistemes Operatius

Mòdul 2

Gestió de Base de Dades 

Mòdul 3

Programació Bàsica

Mòdul 8

Mòdul 4

Llenguatge de marques i sistema de gestió d’informació

Mòdul 5

Fonaments de maquinari

Mòdul 4

Mòdul 6

Administració de Sistemes Operatius

Mòdul 7

Mòdul 7

Planificació i Adminitració en Xarxes

Mòdul 8

Serveis de Xarxa i Internet

Mòdul 9

Implantació d’aplicacions WEB

Mòdul 10

Administració de Base de Dades

Mòdul 11

Seguretat i alta disponibilitat

Mòdul 9

Mòdul 12

Formació i orientació laboral

Mòdul 10

Mòdul 13

Empresa i iniciativa emprenedora

Mòdul 12

Mòdul 14

Projecte

Mòdul 13

Mòdul 15

Formació en centres de treball

Mòdul 16

Cibersegurtat i hacking ètic

Mòdul 17

Seguretat en sistemes, xarxes i serveis

Per accedir a aquest cicle es recomenable fer primer el grau mitja de SMX.

Per obtenir més informació sobre el cicle podeu accedir a la web del departament d’educació.

CatalanEnglishSpanish
arrow